Agenda

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol
Dydd Mawrth, 17eg Medi, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

4.30 pm

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 68 KB

4.35 pm

4.

Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 299 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.20 pm

5.

Strategaeth Angladdau Fforddiadwy a Darpariaeth Gofod Claddu pdf eicon PDF 443 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.05 pm

6.

Rhaglen Waith Ddrafft 2019/20 pdf eicon PDF 282 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.35 pm

7.

Eitemau Brys (os oes rhai)

6.40 pm

8.

Y Ffordd Ymlaen

9.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf