Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 17eg Medi, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

15.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

16.

Datgan Buddiannau

17.

Cofnodion pdf eicon PDF 68 KB

18.

Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 299 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Strategaeth Angladdau Fforddiadwy a Darparu Mannau Claddu pdf eicon PDF 443 KB

Dogfennau ychwanegol:

20.

Rhaglen Waith Ddrafft 2019/20 pdf eicon PDF 282 KB

Dogfennau ychwanegol:

21.

Eitemau brys (os oes rhai)

22.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

23.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 335 KB

Dogfennau ychwanegol: