Agenda a Chofnodion

Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol - Dydd Mawrth, 10fed Medi, 2019 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

12.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

13.

Datgan Buddiannau

14.

Cofnodion pdf eicon PDF 65 KB

15.

Swyddi Llywodraethwyr Ysgol Gwag yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 358 KB

16.

Gwahardd y Cyhoedd.

17.

Swyddi Gwag Cyfredol Llywodraethwyr Awdurdod Lleol

Dogfennau ychwanegol:

18.

Swyddi Gwag Cyfredol Llywodraethwyr Awdurdod Lleol

Dogfennau ychwanegol:

19.

Eitemau Brys (os oes rhai)

20.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf