Agenda

Cyngor - Dydd Iau, 26ain Mawrth, 2020 4.30 pm, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

4.30 pm

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

4.30 pm
10 mins

3.

Datganiad yr Arweinydd

4.40 pm
10 mins

4.

Cynllun Datblygu Lleol - Adolygiad Llawn pdf eicon PDF 318 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.50 pm
10 mins

5.

Pwyllgor Cynllunio - Dirprwyaethau Brys pdf eicon PDF 47 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.00 pm
5 mins

6.

Ethol Arglwydd Faer a Dirprwy Arglwydd Faer pdf eicon PDF 123 KB