Agenda

Pwyllgor Cynllunio
Dydd Mercher, 14eg Awst, 2019 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 56 KB

3.

Datgan Buddiannau

4.

Deisebau

5.

Ceisiadau Rheoli Datblygu

5a

19/01339/MNR, 238 Pantbach Road, Rhiwbeina pdf eicon PDF 11 MB

5b

19/00017/MNR, 160-166 Stryd Strathnairn, Plasnewydd pdf eicon PDF 1 MB

5c

19/01733/MJR, Cam 2, Tir i'r Dwyrain o Church Road ac i'r Gogledd ac i'r De o Bridge Road, Llaneirwg pdf eicon PDF 11 MB

5d

Cais rhif 19/01370/MNR, cyn-safle Tŷ Glas, 75 Tŷ Glas Avenue, Llanisien pdf eicon PDF 2 MB

5e

Cais rhif A/19/00057/MNR, cyn-safle Tŷ Glas, 75 Tŷ Glas Avenue, Llanisien pdf eicon PDF 968 KB

5f

Cais rhif A/19/00058/MNR, cyn-safle Tŷ Glas, 75 Tŷ Glas Avenue, Llanisien pdf eicon PDF 2 MB

5g

Cais rhif A/19/00059/MNR, cyn-safle Tŷ Glas, 75 Tŷ Glas Avenue, Llanisien pdf eicon PDF 2 MB

5h

Cais rhif 19/01682/MNR, Cyn-safle Cardiff Scientific Laboratory, 5-13 Crofts Street, Plasnewydd pdf eicon PDF 9 MB

5i

19/01538/MJR, Parkgate House, cyn Adeilad y Llys Sirol a Thir Cyfagos, Heol y Porth, Canol y Ddinas pdf eicon PDF 11 MB

6.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig – Gorffennaf 2019 pdf eicon PDF 136 KB

7.

Eitemau Brys (os oes unrhyw rai)

8.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 18 Medi 2019

9.

Late Reps 14.8.19 pdf eicon PDF 724 KB