Agenda a chofnodion drafft

Creu Rhestr Fer, Pwyllgor Penodiadau - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Tai a Chymunedau - Dydd Llun, 21ain Mehefin, 2021 10.00 am

Lleoliad: Cyfarfod o bell Trwy MS Teams

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

8.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cofnodion:

9.

Datgan Buddiannau

Cofnodion:

10.

Cylch Gorchwyl

Cofnodion:

11.

Cofnodion pdf eicon PDF 177 KB

Cofnodion:

12.

Eithrio'r Cyhoedd

Cofnodion:

13.

Penodi Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Tai a Chymunedau pdf eicon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

14.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Cofnodion: