Agenda a chofnodion drafft

Creu Rhestr Hir, Pwyllgor Penodiadau - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Tai a Chymunedau - Dydd Llun, 17eg Mai, 2021 9.00 am

Lleoliad: Cyfarfod o bell Trwy MS Teams

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cofnodion:

2.

Ethol Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datgan Buddiannau

Cofnodion:

4.

Cylch Gorchwyl

Cofnodion:

5.

Eithrio'r Cyhoedd

Cofnodion:

6.

Penodi Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Tai a Chymunedau pdf eicon PDF 180 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.

Cofnodion: