Agenda a chofnodion drafft

Creu Rhestr Hir, Pwyllgor Penodiadau - Pennaeth Cynllunio - Dydd Mawrth, 27ain Ebrill, 2021 9.00 am

Lleoliad: Cyfarfod o Bell

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cofnodion:

3.

Datgan Buddiannau

Cofnodion:

4.

Cylch Gorchwyl

Cofnodion:

5.

Gwahardd y Cyhoedd

Cofnodion:

6.

Penodi Pennaeth Cynllunio pdf eicon PDF 251 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

7.

Diswyddo (os oes angen)

Cofnodion:

8.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 17 Mai 2021

Cofnodion: