Agenda a chofnodion drafft

Creu Rhestr Hir, Pwyllgor Penodiadau - Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes - Dydd Llun, 2ail Mawrth, 2020 11.30 am

Lleoliad: Ystafell Gynadledda'r - Lefel 5, Neuadd y Sir, Glanfa'r, Caerdydd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Cofnodion:

3.

Datgan Buddiannau

Cofnodion:

4.

Cylch Gorchwyl

Cofnodion:

5.

Eithrio'r Cyhoedd

Cofnodion:

6.

Penodi Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 9 Ebrill 2020, 10.00am, Ystafell Gynadledda'r Arweinydd

Cofnodion: