Agenda

Creu Rhestr Fer, Pwyllgor Penodiadau - Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes - Dydd Llun, 18fed Tachwedd, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Gynadledda'r - Lefel 5, Neuadd y Sir, Glanfa'r, Caerdydd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau (Os oes unrhyw)

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cylch Gorchwyl

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 56 KB

5.

Eithrio'r Cyhoedd

6.

Penodi Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes pdf eicon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diswyddo (os oes angen)

8.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 10 Rhagfyr 2019 - 09:30am