Agenda

Creu Rhestr Hir, Pwyllgor Penodiadau - Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes - Dydd Llun, 21ain Hydref, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Gynadledda'r - Lefel 5, Neuadd y Sir, Glanfa'r, Caerdydd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

2.

Ymddiheuriadau (os o gwbl)

3.

Datgan Buddiannau

4.

Cylch Gorchwyl

5.

Gwahardd y Cyhoedd.

6.

Penodi Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes pdf eicon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diswyddo (os oes angen)

8.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf