Agenda a Chofnodion

Cyfweliad, Pwyllgor Penodi - Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau - Dydd Mawrth, 16eg Ebrill, 2019 9.30 am

Lleoliad: Ystafell Gynadledda'r - Lefel 5, Neuadd y Sir, Glanfa'r, Caerdydd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gill Nurton 

Eitemau
Rhif Eitem

16.

Ymddiheuriadau

17.

Datganiad Buddiannau

18.

Cylch Gorchwyl

19.

Cofnodion pdf eicon PDF 49 KB

20.

Gwahardd y Cyhoedd

21.

Penodi Pennaeth Gwasanaeth, Perfformiad a Phartneriaethau pdf eicon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol: