Agenda a Chofnodion

Creu Rhestr Fer ar gyfer Cyfweliad, Pwyllgor Penodi - Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau - Dydd Llun, 1af Ebrill, 2019 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Gynadledda'r - Lefel 5, Neuadd y Sir, Glanfa'r, Caerdydd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gill Nurton 

Eitemau
Rhif Eitem

9.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb (os oes rhai)

10.

Datganiadau buddiannau (os oes rhai)

11.

Cylch Gorchwyl

12.

Cofnodion pdf eicon PDF 48 KB

13.

Gwahardd y Cyhoedd.

14.

Penodi Pennaeth Gwasanaeth, Perfformiad a Phartneriaethau

Dogfennau ychwanegol:

15.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – Dydd Mawrth 16 Ebrill 2019