Agenda a chofnodion drafft

Cyfweliad, Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Rhaglen, Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion
Dydd Llun, 8fed Ebrill, 2019 12.30 pm

Lleoliad: Ystafell Gynadledda'r - Lefel 5, Neuadd y Sir, Glanfa'r, Caerdydd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gill Nurton 

Eitemau
Rhif Eitem

15.

Ymddiheuriadau

16.

Datganiadau o Fuddiant

17.

Cylch Gorchwyl

18.

Cofnodion pdf eicon PDF 48 KB

19.

Eithrio'r Cyhoedd

20.

Penodi Cyfarwyddwr Rhaglen Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion

Dogfennau ychwanegol: