Agenda a Chofnodion

Creu Rhestr Fer ar gyfer Cyfweliad, Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Rhaglen, Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion - Dydd Llun, 25ain Mawrth, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Gynadledda'r - Lefel 5, Neuadd y Sir, Glanfa'r, Caerdydd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gill Nurton 

Eitemau
Rhif Eitem

8.

Ymddiheuriadau

9.

Datganiadau o Fuddiant

10.

Cylch Gorchwyl

11.

Cofnodion pdf eicon PDF 48 KB

12.

Eithrio'r Cyhoedd

13.

Penodi Cyfarwyddwr Rhaglen - Cynllunio Trefnidiaeth Ysgolion

Dogfennau ychwanegol:

14.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf - Dydd Llun 8 Ebrill 2019 am ganol dydd