Agenda a Chofnodion

Creu Rhestr Fer, Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau Plant - Dydd Iau, 20fed Medi, 2018 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Gynadledda'r - Lefel 5, Neuadd y Sir, Glanfa'r, Caerdydd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gill Nurton 

Eitemau
Rhif Eitem

9.

Ymddiheuriadau (Os o gwbl)

10.

Datgan Buddiannau

11.

Cylch Gorchwyl

12.

Cofnodion y cyfarfod 8 Awst 2018 pdf eicon PDF 48 KB

13.

Eithrio'r Cyhoedd

14.

Penodi Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 45 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.