Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Pensiynau - Dydd Llun, 8fed Chwefror, 2021 5.00 pm

Lleoliad: CYFARFOD O BELL

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

2.

Cylch Gorchwyl pdf eicon PDF 181 KB

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

4.

Datgan Buddiannau

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 196 KB

6.

Dyraniad yr Asedau Strategol pdf eicon PDF 155 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Partneriaeth Pensiwn Cymru pdf eicon PDF 155 KB

8.

Strategaeth Weinyddu pdf eicon PDF 285 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Polisi Cyfathrebu pdf eicon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Y Gofrestr Risgiau; pdf eicon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau Lleol pdf eicon PDF 171 KB

12.

Gwahardd y Cyhoedd

13.

Cofnodion y Panel Cynghori ar Fuddsoddi

14.

Eitemau Brys (os oes rhai)

15.

Dyddiad y cyfarfod nesaf