Agenda

Pwyllgor Pensiynau - Dydd Llun, 23ain Tachwedd, 2020 4.00 pm

Lleoliad: Cyfarfod o Bell

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 186 KB

4.

Adroddiad Blynyddol Partneriaeth Pensiwn Cymru pdf eicon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cap Gadael pdf eicon PDF 295 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Datblygiadau Cronfa Olrhain Carbon Isel BlackRock. pdf eicon PDF 275 KB

7.

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau Lleol pdf eicon PDF 264 KB

8.

Gwahardd y Cyhoedd

9.

Ecwiti Byd-eang Partneriaeth Pensiwn Cymru

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cofnodion y Panel Cynghori ar Fuddsoddi

11.

Eitemau Brys (os oes rhai)

12.

Dyddiad y cyfarfod nesaf