Agenda

Pwyllgor Pensiynau - Dydd Llun, 27ain Ionawr, 2020 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 52 KB

4.

Partneriaeth Pensiwn Cymru pdf eicon PDF 129 KB

5.

Datganiad Strategaeth Ariannu pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Datganiad Strategaeth Buddsoddi pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Polisi Gordaliadau a Thandaliadau pdf eicon PDF 126 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau Lleol pdf eicon PDF 250 KB

9.

Gwahardd y Cyhoedd

10.

Cofnodion y Panel Cynghori ar Fuddsoddi

11.

Eitemau Brys (os oes rhai)

12.

Dyddiad y cyfarfod nesaf