Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Pensiynau - Dydd Iau, 30ain Mai, 2019 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 47 KB

4.

Polisi Buddsoddi Newid yn yr Hinsawdd pdf eicon PDF 105 KB

5.

Partneriaeth Pensiwn Cymru pdf eicon PDF 94 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Polisi Cwynion pdf eicon PDF 118 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau Lleol pdf eicon PDF 153 KB

8.

Gwahardd y Cyhoedd

9.

Cofnodion y Panel Ymgynghori ar Fuddsoddi

10.

Eitemau Brys (os oes rhai)

11.

Dyddiad y cyfarfod nesaf