Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Pensiynau - Dydd Llun, 27ain Ionawr, 2020 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

41.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

42.

Datgan Buddiannau

43.

Cofnodion pdf eicon PDF 52 KB

44.

Partneriaeth Pensiwn Cymru pdf eicon PDF 129 KB

45.

Datganiad Strategaeth Ariannu pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

46.

Datganiad Strategaeth Buddsoddi pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

47.

Polisi Gordaliadau a Thandaliadau pdf eicon PDF 126 KB

Dogfennau ychwanegol:

48.

Cofnodion y Bwrdd Pensiynau Lleol pdf eicon PDF 250 KB

49.

Gwahardd y Cyhoedd

50.

Cofnodion y Panel Cynghori ar Fuddsoddi

51.

Eitemau Brys (os oes rhai)

52.

Dyddiad y cyfarfod nesaf