Agenda a chofnodion drafft

Gwrandawiad wedi’i ohirio tan 13 a 14 Ionawr 2020 am 10.00am, Neuadd Ferrier, Neuadd y Ddinas, Caerdydd, Is-Bwyllgor Safonau a Moeseg (Panel Gwrandawiadau) - Dydd Llun, 6ed Ionawr, 2020 9.00 am

Lleoliad: Ystafell C - Neuadd y Ddinas. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau (Os oes unrhyw)

2.

Datgan Buddiannau

3.

Atgyfeiriad cwyn yn erbyn y Cynghorydd Neil McEvoy i'r Ombwdsmon pdf eicon PDF 386 KB

Dogfennau ychwanegol: