Agenda

Is-Bwyllgor Safonau a Moeseg (Panel Gwrandawiadau)
Dydd Mawrth, 30ain Gorffennaf, 2019 6.00 pm

Lleoliad: Ystafell Pwyllgor 4,, Neuadd y Sir

Cyswllt: Gill Nurton 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Cyfarfod

2.

Ymddiheuriadau (Os oes unrhyw)

3.

Datgan Diddordebau (os o gwbl)

4.

Atgyfeiriad yr Ombwdsmon - Honiad Torri'r Cod Ymddygiad gan Gynghorydd pdf eicon PDF 126 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Materion Brys