Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol - Dydd Llun, 21ain Mehefin, 2021 5.00 pm

Lleoliad: Cyfarfod o bell Trwy MS Teams

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

19.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

20.

Penodi'r Cadeirydd

21.

Aelodaeth a Chylch Gorchwyl

22.

Datgan Buddiannau

23.

Cofnodion pdf eicon PDF 215 KB

24.

Swyddi Gwag Llywodraethwr Ysgol Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 283 KB

25.

Eithrio'r Cyhoedd

26.

Enwebu i Swyddi Llywodraethwr Awdurdod Lleol Gwag

27.

Swyddi Gwag Presennol Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

Dogfennau ychwanegol:

28.

Swyddi Gwag Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol yn y Dyfodol

Dogfennau ychwanegol:

29.

Materion Brys (os o gwbl)

30.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.