Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol - Dydd Llun, 8fed Mawrth, 2021 5.00 pm

Lleoliad: Cyfarfod o bell Trwy MS Teams

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

12.

Datgan Buddiannau

13.

Cofnodion pdf eicon PDF 219 KB

14.

Swyddi Llywodraethwyr Ysgol Gwag yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 126 KB

15.

Gwahardd y Cyhoedd

16.

Enwebiadau ar gyfer Swyddi Llywodraethwyr Gwag yr Awdurdod Lleol

Dogfennau ychwanegol:

17.

Eitemau Brys (os oes rhai)

18.

Dyddiad y cyfarfod nesaf