Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol - Dydd Mawrth, 24ain Tachwedd, 2020 5.00 pm

Lleoliad: Cyfarfod o Bell

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

55.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

56.

Datgan Buddiannau

57.

Cofnodion pdf eicon PDF 184 KB

58.

Swyddi Gwag Llywodraethwr Ysgol Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 279 KB

59.

Eithrio'r Cyhoedd

60.

Enwebu i Swyddi Llywodraethwr Awdurdod Lleol Gwag

Dogfennau ychwanegol:

61.

Materion Brys (os o gwbl)

62.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.