Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol - Dydd Llun, 19eg Hydref, 2020 5.00 pm

Lleoliad: Cyfarfod o bell Trwy MS Teams

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

47.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

48.

Datgan Buddiannau

49.

Cofnodion pdf eicon PDF 177 KB

50.

Swyddi Llywodraethwyr Ysgol Gwag yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 179 KB

51.

Eithrio’r Cyhoedd

52.

Enwebiadau ar gyfer Swyddi Llywodraethwyr Gwag yr Awdurdod Lleol

Dogfennau ychwanegol:

53.

Eitemau Brys (os oes rhai)

54.

Dyddiad y cyfarfod nesaf