Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol - Dydd Mawrth, 7fed Gorffennaf, 2020 5.00 pm

Lleoliad: Cyfarfod o Bell

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

39.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

40.

Datgan Buddiannau

41.

Cofnodion pdf eicon PDF 188 KB

42.

Swyddi Llywodraethwyr Ysgol Gwag yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 164 KB

43.

Gwahardd y Cyhoedd

44.

Enwebiadau ar gyfer Swyddi Llywodraethwyr Gwag yr Awdurdod Lleol

Dogfennau ychwanegol:

45.

Eitemau Brys (os oes rhai)

46.

Dyddiad y cyfarfod nesaf