Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol - Dydd Mawrth, 7fed Gorffennaf, 2020 5.00 pm

Lleoliad: Cyfarfod o Bell

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

39.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

40.

Datgan Buddiannau

41.

Cofnodion pdf eicon PDF 188 KB

42.

Swyddi Gwag Llywodraethwr Ysgol Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 164 KB

43.

Eithrio'r Cyhoedd

44.

Enwebu i Swyddi Llywodraethwr Awdurdod Lleol Gwag

Dogfennau ychwanegol:

45.

Materion Brys (os o gwbl)

46.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.