Agenda a Chofnodion

Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol - Dydd Llun, 10fed Mehefin, 2019 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 3 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Penodi Cadeirydd

3.

Aelodaeth a Chylch Gorchwyl

4.

Datgan Buddiannau

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 67 KB

6.

Swyddi Llywodraethwyr Ysgol Gwag yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 364 KB

7.

Eithrio’r Cyhoedd

8.

Swyddi Gwag Llywodraethwyr Awdurdod Lleol Presennol

Dogfennau ychwanegol:

9.

Swyddi Gwag Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y Dyfodol

Dogfennau ychwanegol:

10.

Eitemau Brys (os oes rhai)

11.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf