Agenda a Chofnodion

Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol - Dydd Llun, 19eg Tachwedd, 2018 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 63 KB

4.

Swyddi Gwag Llywodraethwr Ysgol Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 423 KB

5.

Eithrio'r Cyhoedd

6.

Swyddi Gwag Presennol Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

Dogfennau ychwanegol:

7.

Swyddi Gwag Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol yn y Dyfodol

Dogfennau ychwanegol:

8.

Materion Brys (os o gwbl)

9.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf - 19 Mawrth 2019