Agenda a Chofnodion

Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol - Dydd Llun, 16eg Mawrth, 2020 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

30.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

31.

Datgan Buddiannau

32.

Cofnodion pdf eicon PDF 73 KB

33.

Swyddi Llywodraethwyr Ysgol Gwag yr Awdurdod Lleol

34.

Gwahardd y Cyhoedd

35.

Swyddi Gwag Cyfredol Llywodraethwyr Awdurdod Lleol

36.

Swyddi Gwag Cyfredol Llywodraethwyr Awdurdod Lleol

37.

Eitemau Brys (os oes rhai)

38.

Date of next meeting