Agenda a Chofnodion

Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol - Dydd Mawrth, 26ain Tachwedd, 2019 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

21.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

22.

Datgan Buddiannau

23.

Cofnodion pdf eicon PDF 77 KB

24.

Swyddi Gwag Llywodraethwyr Ysgol yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 173 KB

25.

Gwahardd y Cyhoedd

26.

Swyddi Gwag Cyfredol Llywodraethwyr Awdurdod Lleol

Dogfennau ychwanegol:

27.

Swyddi Gwag Cyfredol Llywodraethwyr Awdurdod Lleol

Dogfennau ychwanegol:

28.

Eitemau Brys (os oes rhai)

29.

Dyddiad y cyfarfod nesaf