Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol - Dydd Llun, 20fed Medi, 2021 5.00 pm

Lleoliad: Remote Via MS Teams

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

31.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

32.

Datgan Buddiannau

33.

Cofnodion pdf eicon PDF 223 KB

34.

Swyddi Llywodraethwyr Ysgol Gwag yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 146 KB

35.

Gwahardd y Cyhoedd

36.

Enwebiadau ar gyfer Swyddi Llywodraethwyr Gwag yr Awdurdod Lleol

Dogfennau ychwanegol:

37.

Eitemau Brys (os oes rhai)

38.

Dyddiad y cyfarfod nesaf