Agenda

Cyfansoddiad Cyngor Caerdydd - Dydd Iau, 7fed Mawrth, 2019

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1 – Crynodeb ac Esboniad pdf eicon PDF 61 KB

Rhan 2 – Erthyglau’r Cyfansoddiad

1.

Erthygl 1 - Y Cyfansoddiad pdf eicon PDF 39 KB

2.

Erthygl 2 - Aelodau'r Cyngor pdf eicon PDF 53 KB

3.

Erthygl 3 – Dinasyddion a’r Cyngor pdf eicon PDF 43 KB

4.

Erthygl 4 - Y Cyngor pdf eicon PDF 58 KB

5.

Erthygl 5 – Cadeirio’r Cyngor pdf eicon PDF 37 KB

6.

Erthygl 6 - Pwyllgorau Craffu pdf eicon PDF 55 KB

7.

Erthygl 7 – Y Cabinet (Gweithredol) pdf eicon PDF 59 KB

8.

Erthygl 8 – Pwyllgorau Rheoleiddiol a Rhai Eraill pdf eicon PDF 50 KB

9.

Erthygl 9 - Y Pwyllgor Safonau a Moeseg pdf eicon PDF 50 KB

10.

Erthygl 10 – Trefniadau ar y cyd pdf eicon PDF 45 KB

11.

Erthygl 11 – Cyflogeion y Cyngor pdf eicon PDF 63 KB

12.

Erthygl 12 – Gwneud Penderfyniadau pdf eicon PDF 44 KB

13.

Erthygl 13 – Cyllid, Contractau a Materion Cyfreithiol pdf eicon PDF 43 KB

14.

Erthygl 14 – Adolygu a Diwygio’r Cyfansoddiad pdf eicon PDF 46 KB

15.

Erthygl 15 – Gwahardd, Dehongli a Chyhoeddi pdf eicon PDF 70 KB

Rhan 3 – Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau

16.

Adran 1A – Cyfarfod y Cyngor pdf eicon PDF 44 KB

17.

Adran 1B – Swyddogaethau Anweithredol pdf eicon PDF 40 KB

18.

Adran 2 – Swyddogaethau’r Cabinet pdf eicon PDF 67 KB

19.

Adran 3 - Swyddogaethau Dewis Lleol pdf eicon PDF 67 KB

20.

Adran 4A – Dirprwyaethau i Swyddogion - Cyflwyniad pdf eicon PDF 66 KB

21.

Adran 4B – Dirprwyaethau Cyffredinol i'r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Corfforaethol a Chyfarwyddwyr pdf eicon PDF 55 KB

22.

Adran 4C – Dirprwyaethau Cyffredinol i Gyfarwyddwyr Cynorthwyol, Prif Swyddogion a Phenaethiaid Gwasanaethau pdf eicon PDF 58 KB

23.

Adran 4D – Dirprwyaethau Cyffredinol i Swyddogion Gweithredoedd pdf eicon PDF 47 KB

24.

Adran 4E – Dirprwyaethau Penodol i Swyddogion Statudol pdf eicon PDF 96 KB

25.

Adran 4F – Dirprwyaethau i Swyddogion Penodol pdf eicon PDF 67 KB

26.

Adran 5 – Dirprwyaethau i Gyd-bwyllgorau pdf eicon PDF 43 KB

27.

Atodiad 1 - Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau Anweithredol y Cyngo pdf eicon PDF 66 KB

28.

Atodiad 2 - Cylch Gorchwyl ar gyfer Pwyllgorau pdf eicon PDF 113 KB

Rhan 4 – Rheolau Gweithdrefnau

29.

Rheolau Gweithdrefn Cyfarfodydd Cyngor pdf eicon PDF 176 KB

30.

Rheolau Gweithdrefn Cyfarfodydd Cyllideb pdf eicon PDF 58 KB

31.

Rheolau Gweithdrefn Cyfarfodydd Pwyllgor pdf eicon PDF 80 KB

32.

Rheolau Gweithdrefn Mynediad at Wybodaeth pdf eicon PDF 132 KB

33.

Rheolau Gweithdrefn Fframwaith Cyllideb a Pholisïau pdf eicon PDF 63 KB

34.

Rheolau Gweithdrefnau Cabinet pdf eicon PDF 62 KB

35.

Rheolau Gweithdrefn Craffu pdf eicon PDF 87 KB

36.

Rheolau Gweithdrefnau Ariannol pdf eicon PDF 364 KB

37.

Gorchmynion Sefydlog Cytundebol a Chaffael pdf eicon PDF 317 KB

38.

Rheolau Gweithdrefn Pwyllgor Cynllunio pdf eicon PDF 84 KB

39.

Rheolau Gweithdrefn ar gyfer Caffael neu Waredu Tir pdf eicon PDF 79 KB

40.

Rheolau Gweithdrefnau Cyflogaeth pdf eicon PDF 69 KB

41.

Rheolau Gweithdrefn Absenoldeb Teuluol pdf eicon PDF 55 KB

42.

Gorchymyn Sefydlog Presenoldeb o Bell pdf eicon PDF 36 KB

Rhan 5 – Codau a Phrotocolau

43.

Cod Ymddygiad i Aelodau pdf eicon PDF 114 KB

44.

Cod Ymddygiad Cyflogeion pdf eicon PDF 53 KB

45.

Protocol ar Gysylltiadau Aelodau/Swyddogion pdf eicon PDF 67 KB

46.

Ymgymeriad Caerdydd pdf eicon PDF 64 KB

47.

Protocol ar Hawliau Aelodau i Wybodaeth a Dogfennau pdf eicon PDF 65 KB

48.

Atodiad - Crynodeb o Ddarpariaethau Statudol ar Fynediad at Ddogfennau pdf eicon PDF 37 KB

49.

Protocol ar gyfer Grwpiau Pob Plaid y Cyngor pdf eicon PDF 47 KB

50.

Protocol ar gyfer Gweddarlledu Cyfarfodydd Cyngor a Phwyllgorau Eraill pdf eicon PDF 60 KB

51.

Cod Cynllunio Arfer Da Aelodau pdf eicon PDF 127 KB

52.

Atodiad 1 - Ffurflen Datblygiad Buddiannau pdf eicon PDF 37 KB

53.

Atodiad 2 – Siart Llif Buddiannau y gellir eu datgelu pdf eicon PDF 431 KB

54.

Atodiad 3 – Cod Ymddygiad Ymweliad â Safle pdf eicon PDF 51 KB

Rhan 6 – Atodlen Talu Aelodau pdf eicon PDF 418 KB

Rhan 7 – Strwythur Rheoli pdf eicon PDF 67 KB