Agenda

Cyfansoddiad Cyngor Caerdydd - Dydd Mercher, 14eg Mehefin, 2017

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1 – Crynodeb ac Esboniad pdf eicon PDF 63 KB

Rhan 2 – Erthyglau’r Cyfansoddiad

1.

Erthygl 1 - Y Cyfansoddiad pdf eicon PDF 37 KB

2.

Erthygl 2 - Aelodau'r Cyngor pdf eicon PDF 55 KB

3.

Erthygl 3 – Dinasyddion a’r Cyngor pdf eicon PDF 44 KB

4.

Erthygl 4 - Y Cyngor pdf eicon PDF 58 KB

5.

Erthygl 5 – Cadeirio’r Cyngor pdf eicon PDF 38 KB

6.

Erthygl 6 - Pwyllgorau Craffu pdf eicon PDF 54 KB

7.

Erthygl 7 – Y Cabinet (Gweithredol) pdf eicon PDF 59 KB

8.

Erthygl 8 – Pwyllgorau Rheoleiddiol a Rhai Eraill pdf eicon PDF 33 KB

9.

Erthygl 9 - Y Pwyllgor Safonau a Moeseg pdf eicon PDF 60 KB

10.

Erthygl 10 – Trefniadau ar y cyd pdf eicon PDF 45 KB

11.

Erthygl 11 – Cyflogeion y Cyngor pdf eicon PDF 63 KB

12.

Erthygl 12 – Gwneud Penderfyniadau pdf eicon PDF 45 KB

13.

Erthygl 13 – Cyllid, Contractau a Materion Cyfreithiol pdf eicon PDF 42 KB

14.

Erthygl 14 – Adolygu a Diwygio’r Cyfansoddiad pdf eicon PDF 47 KB

15.

Erthygl 15 – Gwahardd, Dehongli a Chyhoeddi pdf eicon PDF 68 KB

Rhan 3 – Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau

16.

Adran 1A – Cyfarfod y Cyngor pdf eicon PDF 50 KB

17.

Adran 1B – Swyddogaethau Anweithredol pdf eicon PDF 45 KB

18.

Adran 2 – Swyddogaethau’r Cabinet pdf eicon PDF 67 KB

19.

Adran 3 - Swyddogaethau Dewis Lleol pdf eicon PDF 63 KB

20.

Adran 4A – Dirprwyaethau i Swyddogion - Cyflwyniad pdf eicon PDF 59 KB

21.

Adran 4B – Dirprwyaethau Cyffredinol i'r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwyr Corfforaethol a Chyfarwyddwyr pdf eicon PDF 58 KB

22.

Adran 4C – Dirprwyaethau Cyffredinol i Gyfarwyddwyr Cynorthwyol, Prif Swyddogion a Phenaethiaid Gwasanaethau pdf eicon PDF 59 KB

23.

Adran 4D – Dirprwyaethau Cyffredinol i Swyddogion Gweithredoedd pdf eicon PDF 49 KB

24.

Adran 4E – Dirprwyaethau Penodol i Swyddogion Statudol pdf eicon PDF 100 KB

25.

Adran 4F – Dirprwyaethau i Swyddogion Penodol pdf eicon PDF 67 KB

26.

Adran 5 – Dirprwyaethau i Gyd-bwyllgorau pdf eicon PDF 42 KB

27.

Atodiad 1 - Cyfrifoldeb dros Swyddogaethau Anweithredol y Cyngo pdf eicon PDF 69 KB

28.

Atodiad 2 - Cylch Gorchwyl ar gyfer Pwyllgorau pdf eicon PDF 121 KB

Rhan 4 – Rheolau Gweithdrefnau

29.

Rheolau Gweithdrefn Cyfarfodydd Cyngor pdf eicon PDF 180 KB

30.

Rheolau Gweithdrefn Cyfarfodydd Cyllideb pdf eicon PDF 64 KB

31.

Rheolau Gweithdrefn Cyfarfodydd Pwyllgor pdf eicon PDF 85 KB

32.

Rheolau Gweithdrefn Mynediad at Wybodaeth pdf eicon PDF 119 KB

33.

Rheolau Gweithdrefn Fframwaith Cyllideb a Pholisïau pdf eicon PDF 63 KB

34.

Rheolau Gweithdrefnau Cabinet pdf eicon PDF 61 KB

35.

Rheolau Gweithdrefn Craffu pdf eicon PDF 85 KB

36.

Rheolau Gweithdrefnau Ariannol pdf eicon PDF 349 KB

37.

Gorchmynion Sefydlog Cytundebol a Chaffael pdf eicon PDF 152 KB

38.

Rheolau Gweithdrefn ar gyfer Caffael neu Waredu Tir pdf eicon PDF 79 KB

39.

Rheolau Gweithdrefnau Cyflogaeth pdf eicon PDF 66 KB

40.

Rheolau Gweithdrefn Pwyllgor Cynllunio pdf eicon PDF 82 KB

41.

Rheolau Gweithdrefn Absenoldeb Teuluol pdf eicon PDF 55 KB

42.

Gorchymyn Sefydlog Presenoldeb o Bell pdf eicon PDF 37 KB

Rhan 5 – Codau a Phrotocolau

43.

Cod Ymddygiad i Aelodau pdf eicon PDF 110 KB

44.

Cod Ymddygiad Cyflogeion pdf eicon PDF 54 KB

45.

Protocol ar Gysylltiadau Aelodau/Swyddogion pdf eicon PDF 66 KB

46.

Addewid Caerdydd pdf eicon PDF 47 KB

47.

Protocol ar Hawliau Aelodau i Wybodaeth a Dogfennau pdf eicon PDF 66 KB

48.

Atodiad - Crynodeb o Ddarpariaethau Statudol ar Fynediad at Ddogfennau pdf eicon PDF 39 KB

49.

Cod Cynllunio Arfer Da Aelodau pdf eicon PDF 118 KB

50.

Atodiad 1 - Ffurflen Datblygiad Buddiannau pdf eicon PDF 84 KB

51.

Atodiad 2 – Siart Llif Buddiannau y gellir eu datgelu pdf eicon PDF 2 MB

52.

Atodiad 3 – Cod Ymddygiad Ymweliad â Safle pdf eicon PDF 52 KB

Rhan 6 – Atodlen Talu Aelodau pdf eicon PDF 117 KB

Rhan 7 – Strwythur Rheoli pdf eicon PDF 91 KB