Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 8fed Hydref, 2021 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

21.

Datgan Buddiannau

22.

Cais am Drwydded Safle - Mood Lounge, Heol y Plwca pdf eicon PDF 6 MB

23.

Eitemau Brys (os oes rhai)