Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Mawrth, 29ain Mehefin, 2021 11.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Cais am Roi Trwydded Safle - Social Eats, Salisbury Road pdf eicon PDF 5 MB

3.

Cais am Roi Trwydded Safle - Bacareto, Church Street pdf eicon PDF 5 MB

4.

Materion Brys (os o gwbl)