Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 11eg Mehefin, 2021 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Cais am Ganiatâd Trwydded Safle - 21a Stryd y Castell pdf eicon PDF 6 MB

3.

Cais i Amrywio Trwydded Safle - Taco Bell, Heol Eglwys Fair pdf eicon PDF 2 MB

4.

Eitemau Brys (os oes rhai)