Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Mawrth, 25ain Mai, 2021 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

5.

Datgan Buddiannau

6.

Cais am Roi Trwydded Safle - 18 Churchill Way pdf eicon PDF 4 MB

7.

Materion Brys (os o gwbl)