Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 21ain Mai, 2021 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Cais am Roi Trwydded Safle - Gin Ne Sais Quoi, Mill Lane pdf eicon PDF 4 MB

3.

Cais am Roi Trwydded Safle - Ollie's Bar and Kitchen, Hedel Road, Canton pdf eicon PDF 10 MB

4.

Materion Brys (os o gwbl)