Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 9fed Ebrill, 2021 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Cais am Drwydded Safle - Rhiwbina Tap, Heol y Deri pdf eicon PDF 2 MB

3.

Eitemau Brys (os oes rhai)