Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Iau, 1af Ebrill, 2021 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

4.

Datgan Buddiannau

Penodi'r Cadeirydd

5.

Cais am Drwydded Safle - Great Welsh Gifts, Stryd y Castell pdf eicon PDF 18 MB

6.

Cais am Grant Trwydded Safle - Bragdy Flowerhorn, Rhodfa'r Gorllewin pdf eicon PDF 5 MB

7.

Eitemau Brys (os oes rhai)