Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 23ain Awst, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Cais am Roi Trwydded Safle - Wales Millennium Centre pdf eicon PDF 6 MB

3.

Cais am Roi Trwydded Safle - Brew Monster, High Street pdf eicon PDF 6 MB

4.

Materion Brys (os o gwbl)