Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 23ain Awst, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Cais i Ganiatáu Trwydded Mangre - Canolfan Mileniwm Cymru pdf eicon PDF 6 MB

3.

Cais i Ganiatáu Trwydded Mangre - Monster Brew, Y Stryd Fawr pdf eicon PDF 6 MB

4.

Eitemau brys (os oes rhai)