Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 12fed Gorffennaf, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Adolygu Trwydded Safle - Kevin's Bar, Cowbridge Road pdf eicon PDF 12 MB

Dogfennau ychwanegol:

3.

Eitemau Brys (os oes rhai)