Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 28ain Mehefin, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant

2.

Cais am Drwydded Safle - Ivy Collection, Yr Aes pdf eicon PDF 5 MB

3.

Eitemau Brys (os oes rhai)