Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu
Dydd Gwener, 14eg Mehefin, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

63.

Datganiadau o Fuddiant

64.

Cais am Amrywio Trwydded Safle - Three Arches, Cyncoed pdf eicon PDF 5 MB

65.

Materion Brys (os o gwbl)