Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 14eg Mehefin, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

63.

Datgan Buddiannau

64.

Cais am Amrywio Trwydded Adeilad – Three Arches, Cyncoed pdf eicon PDF 5 MB

65.

Eitemau Brys (os oes rhai)