Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 21ain Mehefin, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

66.

Datgan Buddiannau

67.

Cais am Drwydded Safle - Park Tap, Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Treganna pdf eicon PDF 659 KB

68.

Eitemau Brys (os oes rhai)