Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu
Dydd Gwener, 7fed Mehefin, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

60.

Datganiadau o Fuddiant

61.

Cais i Amrywio Trwydded Safle - Park Lane Fish and Chips pdf eicon PDF 3 MB

62.

Eitemau Brys (os oes rhai)