Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu
Dydd Gwener, 12fed Ebrill, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

54.

Datganiadau o Fuddiant

55.

Cais am Grant Trwydded Eiddo - Canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd pdf eicon PDF 2 MB

56.

Eitemau Brys (os oes rhai)