Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o bell Trwy MS Teams, Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Mercher, 12fed Awst, 2020 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Cais am Drwydded Safle - Greek Village, Stryd Caroline pdf eicon PDF 10 MB

3.

Eitemau Brys (os oes rhai)