Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 31ain Ionawr, 2020 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

32.

Datgan Buddiannau

33.

Cais am Drwydded Safle - Chilli Flames, Heol Eglwys Fair pdf eicon PDF 1 MB

34.

Eitemau Brys (os oes rhai)